Ročovský pěvecký sbor

 

vznikl v 80-tých létech minulého století. Tehdy se sbor scházel vždy před Vánocemi  a nacvičoval koledy, které uváděl na půlnoční mši v Dolním Ročově.

Stálý sbor existuje od roku 1999. Za dobu své činnosti sbormistr – učitel Karel Chlouba (nar. 1926) připravil pro sbor 160 skladeb nejrůznějšího druhu a 58 koled. V  repertoáru jsou skladby sakrální, písně národní, spirituály, skladby našich i světových klasiků i světové evergreeny.

Sbor pořádal již několik koncertů v novogotickém kostele v Horním Ročově. Výtěžek ze vstupného byl věnován Spolku pro záchranu kostela v Hor. Ročově na opravu této dominanty obce. Má za sebou řadu vystoupení v  kostelích v Lounech, v Rakovníku, v Mostě, v Lánech, v Postoloprtech a v dalších okolních obcích. Mimo to několikrát zpíval na svatbě na hradě Křivoklát, v Německu v Mildenau, v Reichenbachu.

V roce 2001 natočil sbor 1. CD ze svého vystoupení v Peruci, další rok svoje druhé CD s koledami a těsně před těžkou nemocí sbormistra 3. CD se spirituály. 

Po těžké půlroční nemoci náš milovaný sbormistr Karel Chlouba senior  7. prosince r. 2003 zemřel.

 

Sbor pokračoval nadále ve své činnosti. Sbormistr rozepsal řadu skladeb, které se již nestačily nastudovat, a je závazkem sboru jeho práci dokončit. V r. 2005 například sbor uvedl sborovou úpravu pana učitele - písní ze světově nejúspěšnější kreslené pohádky – Sněhurka, v doprovodu kapely a dokonce i harfy (Markéty Šalanské).  

Na přelomu roku 2006–07 se původní sbor rozdělil na dva sbory: ročovský a lounský. Ročovský pěvecký sbor o.s. (RoPS) přibral řadu nových členů z Ročova a okolí a vedení se ujal syn pana učitele - Karel Chlouba. Sbor je složen z amatérů, ale ceníme si toho, že vůbec na vesnici o 450 obyvatelích sbor vznikl!

Zpívá původní repertoár pana učitele, rozšířený novými skladbami. Repertoár je velmi široký: od středověké muziky, přes klasiku až po spirituály a současné skladby – evegreeny 20. stol. a čtyřhlasé úpravy nejznámějších populárních písní. K Vánocům se připravují již tradičně koledy a vánoční mše, zpívané na Půlnočce v barokním kostele v Dolním Ročově. Některá vystoupení s modernějšími skladbami jsou i s doprovodem kapely.

V poslední době se sbor v celém rozsahu soustřeďuje na vánoční koncerty.

 

ROktet – Ročovský oktet vznikl v roce 2012, kdy se RoPS – Ročovský pěvecký sbor dohodl, že bude účinkovat pouze o Vánocích: tj. zpívat jen koledy, pastorely a písně vánoční. Zpěváci, kteří chtěli zpívat  více, se tehdy domluvili, že budou nepřetržitě zpívat celý rok. Byli to Eva Víšková, Katka Štolová, Hana a Karel Chloubovi, Milan Wainer. Veřejná vystoupení měla u diváků slušný ohlas a tak sbor funguje nadále.  Během tří let se toto komorní obsazení ze sextetu změnilo na oktet a nakonec do dnešního složení.